MENU

Praktijk Doorleven

workshops

Beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers (naasten, familie) kunnen tijdens een workshop handreikingen krijgen. Bijvoorbeeld: tijdens het begeleiden en verzorgen van een chronische (terminale) zieke, bij verlies, tijdens het stervensproces:

 • communicatie/gespreksvaardigheid bij verlies en rouw
 • verschillende verlies- en rouwmodellen
 • verlies- en rouw- en stervensbegeleiding
 • palliatieve sedatie en euthanasie
 • mantelzorg/het begeleiden van mensen met chronische- (en terminale) ziekten
 • hoe ga je om met jezelf? Hoe ga je om met het gemis en alles wat zich aandient? Hoe ga je om met het verlies in het dagelijkse leven?
 • het stervensproces
 • hoe rouw je?

  Voor deze workshops gelden:

 • Ik geef inzichten in de omstandigheden (met betrekking tot verlies, rouw en sterven)
  en handreikingen hoe je ermee om kunt gaan.
 • Er is ook tijd voor het uitwisselen van ervaringen.