MENU

Praktijk Doorleven

peter van den berg

Over mijzelf

Ik ben Peter van den Berg. Verlies-, rouw- en stervensbegeleider, Gastdocent en Schrijver

Mijn ervaringsdeskundigheid en professionaliteit:

Ik heb mijn kennis niet alleen via ‘boekenwijsheid’ opgedaan. Vanaf mijn tiende jaar ben ik geconfronteerd met ernstig ziek-zijn, verlies en rouw (alleen dat laatste werd toen niet erkend).

Ik ben op die leeftijd in het ziekenhuis opgenomen en in de eerste nacht stierf mijn oom – met wie ik een goed contact had – door een auto-ongeluk. In deze ziekenhuisperiode heb ik een aantal keren op sterven gelegen en een bijna-doodervaring gehad. Op mijn 12e jaar – na revalidatie – ben ik weer naar school gegaan. Op de lagere school had ik twee leeftijdsgenoten, jeugdvrienden; de één stierf op 13-jarige leeftijd aan een hersentumor, de ander op zijn 16e jaar ten gevolge van een brommerongeluk.

Gedurende 25 jaar heb ik een relatie gehad met mijn vrouw, die chronisch ziek was, zij had twee vormen van reuma en was daardoor beperkt. Samen hadden wij geen kinderen, wij waren ongewenst kinderloos. Zij stierf in 2013 op 45-jarige leeftijd, onverwachts, naast mij in de auto, terwijl wij in gesprek waren.

Ik ben in staat dit (werk) te doen, gelet op zes gevolgde beroepsopleidingen en cursussen. De belangrijkste zijn: Post Hbo-opleidingen: Verlies-, Rouw-, en Stervensbegeleiding, Post Hbo-opleiding: CROV, Casemanagement Regie op Verzuim (bewust niet afgerond met een certificaat). De Post Hbo-cursus: Wereldreligies en hun omgang met ziekte, lijden en dood. Cursussen; zeilen en portret tekenen

Ik heb colleges gegeven aan de Academie voor Geesteswetenschappen te Utrecht (opleidingen tot: Energetisch therapeuten, Geestelijke begeleiders en Verlies-, rouw- en stervensbegeleiders).

De colleges hebben betrekking op de volgende modules:

  • gespreksvaardigheid bij verlies, rouw en sterven,
  • verlies-, rouw- en stervensbegeleiding,
  • palliatieve sedatie en euthanasie,
  • rouw bij chronische- en terminale ziekten,
  • rouw bij ouderen.

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Ik ben CRKBO geregistreerd. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

Hoe voelde rouw voor mij?

Mijn vrouw stierf 28-12-2013 onverwachts op 45-jarige leeftijd naast mij in de auto terwijl wij in gesprek waren.

“Ik lijk emotieloos, verdoofd te zijn voor de buitenwereld, maar de emoties gieren door mij heen. Normaliter was ik stabiel, voel me nu labiel.

Mijn gedachten zijn onrustig en vliegen alle kanten op: niets is meer wat het was, wat moet ik nu, wat doe ik zonder haar, hoe nu verder?

Ik staar, kijk vooruit, maar ik zie niets, ik zie geen toekomst. Het lijkt geen nut te hebben.

Ik wens grip te houden, probeer mij vast te klampen, maar krijg ‘geen voet aan de grond’, voel mij ‘ontworteld’. ‘Ben van mijn grondvesten gescheurd’, geen basis meer, geen ondergrond. Alles wat was, is niet meer!

Behalve één ding: dankzij de liefde die ik voor haar voel, zal de dood ons niet scheiden”.

Deze tekening heb ik toen gemaakt. Zo voelde ik mij op dat moment.

Inmiddels weet ik wie ik ben, wat mijn (on)mogelijkheden zijn, ik kan mijn leven aan, mijn verliezen heb ik geïntegreerd in mijn leven, heb rust en ben stabiel. Tevens ben ik in staat om dit (werk) te doen.

Wil jij dat de impact van het rouwen, de emoties, de stress en onrust niet meer jouw dagelijks leven beheersen?

Wil jij het inzicht hebben, specifiek voor jouw situatie, hoe jij jouw leven vorm kunt geven met de ervaringen vanuit jouw leven?

Wil jij je sterker voelen. Sterker dan de ‘last’ die je nu draagt?

Wil jij rust ervaren en evenwichtig zijn?

Wil jij trouw zijn aan jezelf; erkennen en toe durven laten dat bepaalde gedachten/gevoelens er mogen zijn? Bijvoorbeeld, herinneringen, die dan ‘even’ pijn doen, zul je niet al te lang meer voelen.

Wil je assertiever zijn, zodat jij makkelijker jouw grenzen stelt?

Wil je leven, zoals jij het wenst?

Wil je beter voor jezelf zorgen, zodat je beter slaapt en gezonder eet, drinkt, leeft?

Wil je nieuwe stippen op de horizon’ zien, die realistisch en uitvoerbaar zijn?

Wil je weer perspectief ervaren?

Wens je dit? Mail of bel mij, zie onderstaande gegevens. Gun het jezelf!

Het geleden verlies, zal een inspiratiebron zijn om nieuwe mogelijkheden te ervaren.

Wens je dit? Dan mag je mij mailen of bellen, zie de onderstaande gegevens! Gun het jezelf!