MENU

Praktijk Doorleven

Mensen zullen niet zo snel zeggen dat ze in de rouw zijn. Ze voelen zich niet lekker, zijn moe hebben te maken met emoties na een gebeurtenis die impact heeft gehad. Deze gebeurtenis is dan vaak een verlieservaring, wat rouw tot gevolg heeft. Zij kunnen daardoor te maken krijgen met (werk)stress, burn-out, (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid, etc.

ALS TERUGKEER NAAR WERK WORDT BEMOEILIJKT OF NIET MEER MOGELIJK IS?

Binnen een organisatie staat het terugdringen van verzuim (meestal) hoog op de agenda, maar wat als dat wordt bemoeilijkt of niet mogelijk is, jij vastloopt in het leven en in jouw werk; ten gevolge van:

 •     oververmoeidheid, (werk)stress, burn-out,
 •     (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid, re-integratie,
 •     ongewenst kinderloosheid,
 •     (dreigend) ontslag, reorganisatie, outplacement,
 •     onbegrip, aangezien jij een andere achtergrond/cultuur hebt,
 •     overlijden van een dierbare/collega,
 •     dealt met een chronische ziekte, of een ziekte waardoor jouw leven verkort wordt?

BEGELEIDING:

Ik ben in staat en vanwege mijn ruime kennis en ervaring (zowel verkregen vanuit de  gevolgde 6 beroepsopleidingen, werk- en mijn levenservaring) om mensen hierin bij te staan, te begeleiden/coachen en te trainen. Zodat zij op basis van hun mogelijkheden en competenties ingezet kunnen worden. Een afspraak kun je maken (zie: contact)

TRAINING VERZUIMBEGELEIDING:

Tevens geef ik training aan leidinggevenden over verzuimpreventie en -begeleiding en rekening houdend met de Wet verbetering Poortwachter, Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) en Arbowet. Hierdoor krijgen leidinggevenden inzicht in aspecten ter voorkoming van verzuim, begeleiden van verzuim en handvatten hoe zij dit bespreekbaar kunnen maken.

Ik heb kennis van Casemanagement (casemanager Regie op verzuim) als: Bedrijfsmaatschappelijk werker, Beleidsadviseur Arbeidsomstandigheden en Verlies-, en rouw- en stervensbegeleider.

TARIEF:

De begeleidingsovereenkomst is conform de Algemene voorwaarden van Praktijk Doorleven.

Begeleiding, coaching, training, workshops aan leidinggevenden/ medewerkers:

Er zijn tarieven: voor individuele cliënten en groepen.

 • Individuele cliënten is € 75,-/per gesprek
 • groepen: per groep (max. 8 personen)/ per dagdeel (max. 4 uur) € 600,-

Afhankelijk van de voortgang van de hulpverlening kan het aantal gesprekken uitgebreid worden. Het geldende tarief staat in de begeleidingsovereenkomst.

Voor alle gesprekken gelden:

 • zijn inclusief BTW,
 • kilometervergoeding: € 0,19 per kilometer,
 • indien de tijd van 75 minuten/gesprek wordt overschreden, wordt er € 15,- per 15 minuten extra doorberekend.

De kosten voor begeleiding dienen betaald te worden aan Doorleven – praktijk voor verlies-, rouw- en stervensbegeleiding.

 • Kosten van eventuele afscheidsrituelen worden aan jou doorberekend.